Dataspelsutvecklare

Vi hanterar den ekonomiska administrationen både för små och stora bolag som på olika sätt är verksamma inom dataspelsproduktion. Vi bygger kundanpassade ekonomisystem och hanterar därefter allt från löpande redovisning till årsbokslut och deklaration. Våra kunder slipper det administrativa arbetet och kan istället fokusera fullt ut på sina spelproduktioner.

Se nedan ett urval av våra tjänster.

  • Löpande redovisning
  • Löneadministration
  • Finansiella rapporter
  • Fakturahantering och betalningar
  • Moms, skatt och deklarationer
  • Bokslut och årsredovisning
  • Kontakt med myndigheter
  • Rådgivning
  • Med mera