Digital byrå

Vi arbetar ständigt med att digitalisera och effektivisera våra ekonomiprocesser, med hjälp av skräddarsydda lösningar så kan vi redan idag arbeta 100 % digitalt för de kunder som helt vill undvika fysiska redovisningsunderlag.

Digitaliserad redovisning

Alla våra kunder får tillgång till en krypterad och GDPR-säkrad molntjänst, via molntjänsten kan våra kunder leverera de bokföringsunderlag som vi behöver för den löpande redovisningen. Kunden laddar upp underlag, vi får en notis om att materialet finns tillgängligt och importerar underlagen i vårt redovisningssystem.

Digitaliserad löneadministration

Kunder skickar löneunderlag till oss via vår molntjänst, vi administrerar lönekörningen och kunden godkänner en slutlig utbetalningslista med hjälp av bankID. Utbetalningsordern skickas sedan via fil till kundens bank som genomför utbetalningarna, personalen får lönespecifikationer levererade till sina mobiltelefoner, även detta GDPR-säkrat såklart!

Digitaliserad fakturahantering

Fakturor skickas direkt till oss via e-post. Vi gör fakturorna tillgängliga för kunden i vårt fakturasystem. När fakturor och medföljande kontering är godkänt av kunden så skickar vi en utbetalningsorder till banken som utför betalningarna. Våra kunder kan när som helst logga in i fakturasystemet och söka efter fakturor och se status på betalningar.

Digitaliserad kvittohantering

De kunder som önskar en digital process för att hantera företagskort och tillhörande kvitton kan via oss arbeta i princip helt digitalt. Kunden får tillgång till en app, fysiska kvitton fotograferas och fotokopian kopplas i de flesta fall automatiskt till rätt transaktion. Kunden kan när som helst logga in för att söka efter kvitton.

Arkivering av fysiska underlag

För många företag är det svårt att helt undvika fysiska bokföringsunderlag, de fysiska underlag som inte går att digitalisera måste sparas i sju år efter avslutat räkenskapsår. Våra kunder har möjlighet att skicka sina fysiska underlag till ett magasin där underlagen under sju år arkiveras i brand och inbrottsskyddade lokaler och därefter destrueras. Givetvis ingår en söktjänst som gör det möjligt för kunden att söka upp enskilda underlag efter att de skickats för arkivering.

Om du vill veta mer om vårt digitala arbetssätt så är du varmt välkommen att kontakta oss!