MEDIA Stöd

Sedan 2014 så är det möjligt för spelutvecklare i Europa att ansöka om stödfinansiering för spelproduktioner.

Stödverksamheten administreras av Kreativa Europa, en EU-organisation vars syfte är att främja kulturellt skapande där bland annat spelutveckling ingår. Det största möjliga stödet som går att erhålla är 150 000 euro och stödet får maximalt utgöra 50% av produktionens totala utvecklingsbudget. Stödprogrammet avser att främja innovativa spelproduktioner som har god chans att sälja i stora volymer, det är långt ifrån alla ansökningar som beviljas.

Stödfinansieringen avser utveckling av spel och inte produktion, om spelproduktionen har varit igång en längre tid så beviljas inte stödet. En tumregel är att stödfinansieringen ska avse utvecklingsfasen, vilket enligt regelverket är en fas som tar slut i samband med att det finns en första spelbar prototyp.

I ansökningsprocessen så ska projektets story, gameplay och visuella egenskaper beskrivas utförligt, projektet ska även budgeteras på detaljnivå. Vid godkänd ansökan betalas stödet ut i två rater, första raten utbetalas när stödet godkänts, den andra raten utbetalas efter godkänd slutredovisning.

Kreativa Europa finns i Sverige representerade i Svenska Filminstitutets lokaler i Stockholm, deadline för ansökan av 2020-års stöd är den 12 februari 2020.

Vi har erfarenhet av lyckade stödansökningar och slutredovisningar, kontakta oss så hjälper vi dig!

Läs mer hos Kreativa Europa.

Senast uppdaterad 2019-12-23.

Kontakta oss