Aimar Bergan AB

Aimar Bergan AB grundades 2008, bolaget fokuserar på att sälja producenttjänster inom spelindustrin men även teknisk projektledning inom film och reklam. Företagets kunder består bland annat av Sveriges Television, Warner Brothers, ACNE, FLX, Sony Entertainment, Warner Music med flera. Uno Accounting har sedan omvandlingen från enskild näringsverksamhet till aktiebolag (2018) hanterat företagets löpande redovisning och ekonomiska administration.

“Jag tror helt och hållet på att man ska fokusera på det man är bäst på, Uno Accounting låter mig fokusera på de projekt jag jobbar med och jag slipper lägga tid på den ekonomiska administrationen. Det unika med Uno Accounting är att företaget är verksamt både inom spelindustrin och filmindustrin. Jag sparar tid på att outsourcea den ekonomiska administrationen och känner mig trygg med att mitt bolag hanterats på ett bra sätt.” – Aimar Bergan, CEO.

Uno Bite Janols
Uno Bite Janols

Auktoriserad redovisningskonsult